Sedan 1998 har vi en ny lag, personuppgiftslagen. Enligt denna lag måste vi be dig samtycka till att vi behandlar uppgifter om dig.
Alla personuppgifter som du lämnar till oss eller som vi får del av när du besöker vår sida kommer att behandlas av AMC-Parts i
egenskap av personuppgiftsansvarig. Den kommer att användas vid kontakten mellan AMC-Parts och dig. Dessa uppgifter är
endast till för att underlätta beställningar av begagnat på sidan "Begagnade Delar" och vid innmatning i
"Köp & Sälj, Gästboken, Registret, Forum, Chatten, Bild-Blogg, Projekt, Nyhetsbrev, Krypin-Community".
 
Följande uppgifter lagras i from av en eller flera Cookies/Sessioncookies:
Annonsera på Siten "Köp & Sälj"
Tele       vid registrering
eMail     vid registrering
Namn    vid registrering, om ni väljer namn
Lösen    vid registrering, om ni väljer lösenord
 
Mer Information "Begagnat"
Namn                vid beställning
Tele                   vid beställning
eMail                 vid beställning
Http                   vid Bil-registrering
Sars                   vid Bil-registrering
Säkerhetskod   Er personliga säkerhetskod hos oss.


AMC Community
Visning av/på medlemma
Visning av/på status
 
AMC-Parts
Clickräknare
Inloggningstid
Smiles
 
Jannes Sida
Sök efter bildkategori
 
AMC-Parts kommer aldrig att lämna ut dina personuppgifter till tredje part utom till
berörda myndigheter vid misstanke om brott. Om de är irrelevanta har du rätt
att begära att uppgifterna skall raderas, detta sker genom kontakt
med ansvariga på AMC-Parts info@amc-parts.com, eller så väljer du att inte Samtycka. Mot bakgrund av den information som AMC-Parts
nu lämnat samtycker jag, genom registrering av annonser eller i register, att AMC-Parts (Jan Almkrona)får behandla personuppgifter som rör mig.